Tematska sjednica Parlamenta FBiH o stanju u Zavodu Pazarić 4. prosinca

20.11.2019

Tematska sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (FBiH) o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i drugim sličnim ustanovama biće održana 4. prosinca, dogovorili su večeras predstavnici parlamentarnih stranaka po završetku redovne sjednice Doma.

Poslanik Naše stranke Sabina Ćudić iznijela je šokantne informacije o načinima liječenje i tretmana koji se, prema njenim tvrdnjama, primjenjuju na štićenicima ove ustanove, posebno djeci.

Ćudićeva je optužila prethodnu upravu Zavoda čiji su neki članovi i sada na pozicijama i rekla da zbog njihovog nemara ta ustanova nema dovoljan kadrovski i stručni kapacitet za brigu o štićenicima na način koji odgovara standardima iz ove oblasti, prenose federalni mediji.

Ona je tražila da Predstavnički dom već danas stavi na dnevni red zahtjev za smjenu članova Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda, kao i da zlostavljanje djece, moderno ropstvo, kako je izjavila, prestane odmah, bez odgađanja, prenose Nezavisne.

Poslanici nisu većinom pristali na njenu inicijativu, već su odobrili prijedlog predsjedavajućeg Mirsada Zaimovića da radno tijelo Parlamenta u roku od sedam dana izvijesti Predstavnički dom o stanju na osnovu posjete Zavodu i provjere svih javno izrečenih navoda, kao i da upoznaju Dom o nalazima svih inspekcija koje su dosad išle u Zavod.

Sjednica je završena nakon što su poslanici upoznati o izvještaju Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, kao i o izvještaju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH za prošlu godinu.

U vezi sa ovim izvještajem, poslanici su, na prijedlog Socijaldemokratske partije BiH, većinom glasova odobrili upućivanje inicijative Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjenu zakonodavstva o VSTS-u koja bi omogućila da glavne tužioce bira parlament odgovarajućeg nivoa, na prijedlog VSTS-a.

Predstavnički dom danas nije odobrio izvještaj o stanju poljoprivrede u FBiH u protekle tri godine, za razliku od izvještaja o poslovanju poduzeća "BH gas" za isti period i poslovanju Javnog poduzeća "Ceste FBiH" u prošloj godini.


loading...