Telemach ne krije da nema dozvolu, ali tvrdi da je u pitanju reket

Telemach ne krije da nema dozvolu, ali tvrdi da je u pitanju reket
Nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije potvrdila da najveći kabelski operater u BiH Telemach te još četiri operatera (Dalekovod d.o.o. Bihać, Wirac net d.o.o. Gračanica, Telekabel d.o.o. Zenica i BHB Cable TV-u d.o.o. Lukavac) nemaju dozvolu za distribuciju audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, oglasio se i Telemach.

Čelni ljudi tog kabelskog operatera ne kriju da nemaju spomenutu dozvolu za 2014. godinu, ali detaljno objašnjavaju razloge koji su doveli do takve situacije te tvrde da nije riječ ni o kakvoj nezakonitosti s njihove strane.

Pravni vakuum
- Vezano za posljednji dopis koji je, kao i mnogi prije toga, stigao iz tabora Ace Kabanice o tome kako Telemach nema dozvolu emitirati programe, i ako zanemarimo činjenicu da je Kabanica poslao taj dopis ne bi li izvršio pritisak na Konkurencijsko vijeće (koje treba donijeti odluku o davanju zelenog svjetla Telemachu za kupnju nekolicine kablovskih operatera), želimo medije i javnost obavijestiti da je Telemach za 2014. kao i svake godine prije za koju je imao uredno izdane dozvole od RAK-a, uredno predao suglasnosti svih TV kanala RAK-u s izjavom i odgovarajućom dokumentacijom za dobivanje dozvola što je do 2013. bilo dovoljno za dobivanje dozvole, priopćili su iz Telemacha.

Iz te tvrtke tvrde da problem nije u TV kanalima i legalnosti poslovanja, nego o pokrivanju audiovizualnih prava u dijelu programa (emisijama) uglavnom regionalnih televizija (HRT, RTS, RTL...), koje nisu originalno proizvedeni od samih kanala (primjerice, neki strani serijal), na čemu RAK inzistira prije dobivanja dozvole.
- Kada su u pitanju licence za korištenje ovih prava, po Zakonu BiH nadležan je Institut za intelektualno vlasništvo koji ovu oblast ima u obvezi regulirati temeljem Zakona o kolektivnom ostvarenju autorskog i srodnih prava iz 2010. godine. Međutim, i pored postojanja zakona, Institut do današnjeg dana nije dodijelio licencu nijednoj kolektivnoj domaćoj neprofitnoj organizaciji, iako je po našim saznanjima nekoliko zvučnih domaćih imena vezanih uz filmsku industriju kroz svoja udruženja zatražilo licencu od Instituta.

Primjena zakona je i osnova po kojoj je Regulatorna agencija za komunikacije trebala izdavati dozvole za televizijsko emitiranje preko drugih elektroničkih komunikacijskih mreža telekomunikacijskim operaterima.
RAK se zbog nepostojanja kolektivne organizacije našao u pravnom vakuumu iz kojeg je pokušao izići zajedno s operaterima traženjem rješenja od Instituta koje je predviđeno zakonom (deponiranje naknade za audiovizualna prava na javnobilježnički račun do uspostave kolektivne organizacije) koju je Institut odbio i kao jedinu mogućnost ostavio mogućnost ugovaranja naknade za AV prava individualno s autorima ili njihovim asocijacijama.
RAK je tada propustio priliku adekvatno odgovoriti na ovaj problem i kao uvjet dobivanja dozvola uspostaviti pravila po kojima bi svi operateri mogli slijediti jedinstvene i jasne kriterije za dobivanje dozvole. Stoga, ali i zbog odbijanja Instituta za intelektualno vlasništvo da pune četiri godine preuzme zakonom propisanu ulogu izdavača licenci za kolektivna AV prava u BiH, a time i zaštiti prava domaćih i stranih autora AV djela, otvorio se prostor za manipulacije i nelegalne radnje, tvrde iz Telemacha.

Tvrde da je u pitanju reket

Čelni ljudi Telemacha nisu propustili ni ‘označiti' tko je konkretno kriv za situaciju u kojoj se ta tvrtka nalazi.
- U tom prostoru pojavljuje se ELTA Kabel, vlasništvo kontroverznog Ace Kabanice, koji se pojavljuje kao predstavnik strane asocijacije Agicoa koja tvrdi da posjeduje mnoga individualna AV prava (nikad dokazana), te koristi sive zone i počinje još 2005. godine nelegalno i netransparentno ubirati naknade od kablovskih operatera koje nikad ne završavaju kod autora. Poznato je da navedena asocijacija s Eltom na čelu bosanskohercegovačkim producentima i autorima audiovizualnih djela nikad nije platila naknade. Sve se to radilo na način kojim se vješto izbjegavalo plaćanje poreza korištenjem nerezidentnog računa u BiH.
U ulozi koju želi zadržati, a to je organizator ubiranja AV prava od konkurenata, Elta kabel je kao kablovski operater i član Upravnog odbora Asocijacije kablovskih operatera AKOP u izravnom sukobu interesa. Danas se u sivoj zoni kao rješenje za dozvolu telekom i kablovskim operaterima do imenovanja legalne kolektivne organizacije od Instituta nudi opet ista asocijacija povezana s Acom Kabanicom. Jedan od nacionalnih telekom kompanija koja je potpisala samo pismo namjere negdje u svibnju 2014. s tom organizacijom dobile su dozvolu od RAK-a za cijelu 2014. godinu (iako su radili bez dozvole nekoliko mjeseci), dok nekolicina operatera koja nije željela pristati ponovno na reket i nelegalne radnje Ace Kabanice i dalje nema dozvole.

RAK je imao i ima mogućnost izdavanja uvjetne dozvole (samo za vlastitu produkciju) za desetak regionalnih kanala (od ukupno 180 koje Telemach reemitira). Kako Agicoa nikad nije dokazala izravnu vezu svoje liste individualnih prava s regionalnim TV kanalima koje operateri reemitiraju i na koje se obveza rješavanja AV prava za izdavanje dozvole odnosi, u smislu nediskriminacije, prefiks ‘uvjetna' dozvola, morao je biti stavljen na dozvole svih sudionika na tržištu.
Ovdje valja napomenuti da United grupa u čijem se sastavu nalazi Telemach zbog nelegalnih radnji piratstva (reemitiranja kanala bez dozvole vlasnika) i nekoliko puta manjeg prikazivanja broja korisnika za potrebe plaćanja naknade za kanal Sport Klub, podigla tužbu 26. veljače 2013. godine protiv Elta Kabel kojom potražuje iznos od 4.432.091, 49 maraka na ime naknade štete.

Telemach je odbio suradnju s Elta Kabelom i Agicoaom jer ne želi poluprivatnim i nelegalnim agencijama koje nisu uspostavljene po zakonu plaćati reket. Kada se konačno dodjeli licenca bosanskohercegovačkoj kolektivnoj organizaciji, kao što je to regulirano i u zemljama u regiji, Telemach je spreman naknade za AV prava retroaktivno doznačiti toj organizaciji, a koja će biti u obvezi transparentno plaćati poreze i naknade stvarnim vlasnicima AV prava (producentima), a ne nekim mešetarima, priopćeno je iz Telemacha.

Uvjetna dozvola

Kako navode, Telemach očekuje skoro izdavanje uvjetne dozvole od RAK-a.
- Očekujemo i da Institut za intelektualno vlasništvo nakon četiri godine konačno izda i licencu za prikupljanje naknade za kolektivna AV prava i uredi ovu oblast na način propisan zakonom te time zaštiti domaće i strane autore (producente emisija, filmova, serija) u smislu prava na dobivanje adekvatne naknade za njihova AV djela koja se reemitiraju u BiH i regiji. Time bi Telemach skinuo prefiks uvjetni s dozvole, dok će navedeni "lovci u mutnom" ostati tamo gdje im je mjesto.
U oblasti glazbenih prava koje regulira isti zakon kao i AV djelatnost, situacija je uređena na način da postoji od Instituta za intelektualno vlasništvo licencirana organizacija te svi operateri (uključujući i Telemach) imaju potpisane ugovore. Na Institutu je ovakvu praksu primijeniti i na audiovizualna kolektivna prava, u korist razvoja domaćeg telekomunikacijskog tržišta i domaćih autora te uz plaćanje propisanih naknada institucijama BiH, poručili su iz Telemacha.

Ured ombudsmana za zaštitu potrošača

Grubo kršenje prava potrošača

Iz Ureda ombudsmana za zaštitu potrošača ustvrdili su da, ako Telemach ne posjeduje dozvolu, grubo krši osnovna prava potrošača koji koriste usluge navedenog operatera.
- Shodno Zakonu o komunikacijama BiH, za pružanje telekomunikacijskih usluga potrebna je dozvola, a istu izdaje Regulatorna agencija za komunikacije BiH (u daljnjem tekstu - Regulatorna agencija.) Regulatorna agencija je donijela pravila 36/08 o načinu dodjele i uvjetima dozvole za distribuciju radio i televizijskih programa. Člankom 5. stav (1) i (2) jasno je propisano da "sve pravne osobe koje su sukladno zakonu registrirane za obavljanje djelatnosti telekomunikacija, dužne su prije započinjanja bilo kakvog pružanja usluge pribaviti dozvolu". Uvažavajući navedene zakonske odredbe, ako telekom operater, u konkretnom slučaju Telemach, nema dozvolu od Regulatorne agencije, isti nelegalno pruža usluge.

Takva pojava ima za posljedicu grubo kršenje osnovnih prava potrošača koji koriste usluge navedenog operatera. Pritom, podsjećamo da je jedna od osnovnih djelatnosti Regulatorne agencije "sprečavanje nelegalnog pružanja telekomunikacijskih usluga i nelegalnog emitiranja ili distribuiranja radio i TV programa" te bi ista na navedenu pojavu trebala učinkovito reagirati i poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, pojasnila je Ljubica Čolović, pomoćnica ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.

Dnevni list