Sastanak Kriznog stožera Aluminija d.d. Mostar

Sastanak Kriznog stožera Aluminija d.d. Mostar

Na današnjem sastanku Kriznog stožera Aluminija d.d. Mostar Uprava je prezentirala nacrt sistematizacije za Fazu 1, Ljevaonica, i prateće službe s objašnjenjima vezanim za radna mjesta.

Također je dostavljen i plan restrukturiranja koji uključuje sve tri faze s dinamikom provođenja.

Trenutno se izvode pripremne radnje po do sada obavljenim analizama za pokretanje Ljevaonice. Faza 1 je definirana kao pripremna faza za stvaranje preduvjeta za nastavaka rada ostalih pogona u fazama 2 i 3.

U okviru rada na Fazi 1 je potrebno stvoriti preduvjete za realizaciju zbrinjavanja dijela uposlenika koji će biti definirani kao tehnološki višak kroz model mirovina i otpremnina.
Sama implementacija prve faze će definirati kroz radne aktivnosti za 350 djelatnika. Kroz proces implementacije financijske konsolidacije će se pokušati stvoriti preduvjeti za pokretanje ostalih pogona kroz održiv model poslovanja.

Također se potvrđuje da se intenzivno radi na uvezivanju staža za sve uposlenika, za što postoje i određeni modeli rješavanja. Nakon sastanak s predstavnicima sindikata održan je i radni sastanak s predstavnicima potencijalnih investitora koji su već pokrenuli procese za due diligence analizu.