Razvoj turizma uz potporu EU fondova

07.04.2018

Turizam se u Hercegovini događa, a što možemo učiniti s ciljem strateškog razvoja turizma...

...turizma u regiji razgovarali smo s Ivanom Juriljem, ravnateljem ureda za Europske integracije Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Jurilj će moderirati panel diskusiju s donosiocima odluka na konferenciji Apriori turizam 2018 te predstaviti EU fondove u funkciji strateškog razvoja turizma.

„Hercegovina se mora udružiti, organizirati i uspostaviti model destinacijskog menadžmenta kako bi se turizam razvijao planski i sustavno. Važno je razvijati lokalne brendove, primjerice Ravno i Neumsko zaleđe koji mogu biti prepoznatljive destinacije ruralnog sadržaja, Mostar kroz urbani turizam, Zapadna Hercegovina kao prepoznatljiva destinacija aktivnog turizma, Čapljina, Stolac i Ljubuški kroz integraciju kulturno-povijesne i prirodne baštine, Čitluk kroz vinski i vjerski turizam, Konjic, Jablanica i Prozor/Rama kroz prepoznatljiv turistički sadržaj temeljen na jezerima, Tomislavgrad, Kupres i Livno kroz prepoznatljiv brdsko-planinski sadržaj, a sve ovo kombinirati s gastronomijom. Potrebno je napraviti određene iskorake, prije svega u našim glavama a onda zavrnuti rukave i konačno staviti u funkciju potencijale o kojima uvijek pričamo, kazao je Jurilj. EU programi prekogranične suradnje mogu doprinijeti razvoju turizma i valorizaciji kulturno-povijesnih potencijala. Ovo posebno dolazi do izražaja u kontekstu prekogranične suradnje između Hercegovine i Dalmacije koje se prirodno naslanjaju jedna na drugu i mogu i trebaju biti dio jedinstvene turističke ponude. Najbolji primjer su postojeći projekti „Revitalizacija stare uskotračne Ćirine pruge" kroz uspostavljanje biciklističke rute Mostar-Konavle, te Projekt razvoja outdoor turizma u Jadranskom zaleđu pod nazivom „Adriatic Canyoning", koji se financiraju iz programa prekogranične suradnje između Hrvatske i BiH, te Trilateralnog programa prekogranične suradnje Hrvatska-BiH i Crna Gora. Ovakvi projekti postaju prepoznatljiv zajednički brand obiju država, dodao je Jurilj.
»Razvoj destinacijskog turizma uspostavom niskotarifnih avio - letova« naziv je konferencije koja će se održati u srijedu 11.04.2018. u Mostaru u suorganizaciji Apriori BH - Agencije za profesionalno usavršavanje i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Koordinator konferencije je Fortuna Tours d.o.o. jedna od vodećih turističkih agencija u BiH za incoming turizam.

Kompletan intervju s mnoštvom zanimljivih informacija s terena možete pročitati na https://www.apriori.ba/aprioriturizam

Tagovi: turizam potpora

loading...