RAK kaznio nerad Prlićeve uprave u HT-u Mostar

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) donijela je rješenje kojim se izriče novčana kazna od 25 000 maraka Javnom poduzeću HT d.d. Mostar zbog toga što nije izvršilo pripremu...

...svojih komutacijskih sistema za uslugu prenosivosti telefonskih brojeva i nije razvilo i testiralo servise koji bi mu omogućili korištenje usluga upravitelja Centralne baze podataka, stoji u saopštenju iz RAK-a.

RAK je 11. veljače 2011. godine donio rješenja protiv osam operatora telekomunikacija u BiH koji nisu izvršili obaveze po pitanju realizacije usluge prenosivosti brojeva u fiksnim i mobilnim mrežama, uključujući i HT d.d. Mostar, sa jedinstvenom novčanom kaznom od 10 000 maraka. RAK je tada odredio 15. travanj 2011. godine kao krajnji rok za primjenu usluge prenosivosti brojeva u fiksnoj telefoniji.

Takođe, rješenjem se nalaže HT-u d.d. Mostar da sa 1. kolovoza 2011. godine izvrši pripremu svojih komutacijskih sustava i priključenje na Centralnu bazu podataka kako bi se pretplatnicima omogućilo korištenje usluge prenosivosti telefonskih brojeva u fiksnoj telefonskoj mreži BiH, uz upozorenje da će uslijediti teže sankcije u slučaju nepoštivanja ovog roka i naloga, stoji u priopćenju iz Regulatorne agencije za komunikacije.

26.05.2011 u 08:03
loading...