Pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i članovima njihovih obitelji osigurane mirovine

Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) koji je stupio na snagu 14. prosinca 2017. uređena su i prava iz mirovinskog osiguranja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (u daljnjem tekstu: HVO) i članova njihovih obitelji – Glava IX. ZOHBDR-a.

Novo u odnosu na Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Ugovor HVO):

-nema određenog roka za podnošenje zahtjeva
-omogućuje se obnova postupka pripadnicima HVO-a koji su ostvarili pravo na temelju Ugovora HVO i kojima je smanjen postotak oštećenja organizma na temelju provedene revizije u Bosni i Hercegovini
-uređuju se prava državljana Republike Hrvatske pripadnika borbenog sektora HVO-a i članova njihovih obitelji
-utvrđeni su novi uzroci invalidnosti po osnovi bolesti ili ozljede od I. do IV. skupine
-pravo na obiteljsku mirovinu imaju članovi uže i šire obitelji umrlog pripadnika HVO-a ili poginulog ili smrtno stradalog pripadnika HVO-a bez pravnih smetnji u vezi sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i bez pravnih smetnji u vezi sa statusom člana obitelji poginulog ili smrtno stradalog hrvatskog branitelja
-pravo na obiteljsku mirovinu mogu ostvariti članovi obitelji pripadnika borbenog sektora HVO-a koji je umro od posljedica rane ili ozljede, odnosno bolesti, pogoršanja ili pojave bolesti ili koji su počinili samoubojstvo, što je razlika u odnosu na Ugovor HVO koji se odnosi na članove obitelji poginulih, nestalih ili ekshumiranih pripadnika HVO-a.

Tagovi: HVO
09.01.2019 u 14:28