Konferencija o prevenciji i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma

Na konferenciji „Podizanje svijesti o prevenciji i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma" danas u Sarajevu bit će predstavljeni dosadašnji rezultati tog projekta čiji je cilj podizanje svijesti među zainteresiranim stranama, njihovo povezivanje u dijalog i pomoć bh. vlastima u prevenciji i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u BiH.

Konferencija je organizirana u suradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH u okviru projekta „Podrška borbi protiv pranja novca", koji financira Europska unija.

Jedan od uslova za pridruženje Europskoj uniji je i to da su pravni okviri i propisi u pogledu borbe protiv pranja novca na svim zakonodavnim nivoima u BiH usklađeni sa zahtjevima Europske unije. U okviru projekta, stručnjaci iz zemalja članica su zajedno sa predstavnicima BiH usporedili domaće zakonodavstvo u oblasti pranja novca i financiranja terorizma sa zakonodavstvom Europske unije i ustanovili nedostatke i rješenja za otklanjanje tih nedostataka.

Projektom je obezbijeđena i IT oprema kako bi se omogućila nadogradnja postojećeg sistema za analizu sumnjivih transakcija, koja se radi u okviru Financijsko-obavještajnog odjeljenja Državne agencije za istrage i zaštitu.

Eksperti iz Austrije i Slovenije, kao i eksperti različitih institucija iz Bosne i Hercegovine, u okviru projekta su postavili temelje za nastavak rada na aktivnostima koje će imati pozitivan učinak na rad svih organa krivičnog gonjenja.

(FENA)

16.04.2019 u 08:25