Isti učenici u školi dobiju dobre ocjene, a na testiranju Zavoda za školstvo loše

Metode učenja u školama Hercegovačko-neretvanske županije uskoro bi se mogle promijeniti. Naime, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanja BiH izradila je osam dokumenata na temelju kojih bi trebali biti napravljeni novi nastavni planovi i programi. Razlika između sadašnjih planova i programa i onih koje tek treba izraditi je u metodama, odnosno u ishodima učenja.

Cilj onog što preporučuje Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH učenje je primjene znanja u svakodnevnom životu. Također, predviđa se da novi planovi i programi sadrže informacije prema kojima će se točno znati što dijete treba znati iz svakog predmeta na koncu svakog razreda.

Cijeli tekst čitajte u tiskanom izdanju Večernjeg lista BiH...

13.06.2018 u 13:03