Goražde: Rijeka Drina bogatija za više od 5.000 komada pastrmke

Goražde: Rijeka Drina bogatija za više od 5.000 komada pastrmke

Članovi Sportskog ribolovnog društva (SRD) Goražde u okviru redovnih godišnjih aktivnosti, izvršili su poribljavanje rijeke Drine, u području kojim gazduje to udruženje.

Po riječima predsjednika SRD Goražde Halida Pekaza, poribljavanje je izvršeno na deset lokacija, na relaciji od Goražda do naselja Sadba.

- Poribljavamo rijeku Drinu sa oko 5.000 komada sitne pastrmke, veličine 12 do 16 cm, i oko 300 komada krupne pastrmke, prosječne težine oko jedan kilogram. Ovo je drugo poribljavanje u ovoj godini, nakon što smo to prethodno učinili u martu povodom Dana rijeke Drine – pojasnio je Pekaz.

Dodao je da se može biti zadovoljno ribljim fondom kojim u posljednje vrijeme raspolaže rijeka Drina.

- Radili smo reviziju ribarske osnove početkom ove godine i možemo biti zadovoljni priraštajem i mrijestom ribe zadnjih godina. Koliko smo uspješni u nastojanju da obnovimo riblji fond mogu posvjedočiti i građani. Svaki prolaznik preko gradskog mosta u prilici je da vidi većinu te ribe, što se unazad desetak godina, od velikih poplava, nije moglo vidjeti. Naredne godine, planiramo izvršiti i poribljavanje rijeke Drine lipljanom – kazao je predsjednik SRD Goražde.