Evo koja tri uvjeta BiH mora ispuniti da bi aplicirala za članstvo u EU | Hercegovina.Info

Evo koja tri uvjeta BiH mora ispuniti da bi aplicirala za članstvo u EU

Evo koja tri uvjeta BiH mora ispuniti da bi aplicirala za članstvo u EU
...sastanka s premijerom FBiH Fadilom Novalićem i šeficom Svjetske banke za BiH Tatianom Proskuryakovom da je, s ciljem provedbe Reformske agende, pripremljen detaljan i ambiciozan plan vrlo konkretnih mjera i aktivnosti, prenosi Hrvatski Medijski Servis.

Radi se o setu mjera koje su, dodao je, međusobno povezane. Wigemark je kazao da je dosad fokus bio na socio-ekonomskim reformama i da je dosta urađeno, ali da je dosta posla i preostalo.

- Imamo već neke pozitivne naznake, bilježi se ekonomski rast i povećanje radnih mjesta, ali za pravo pokretanje gospodarstva potrebne su investicije, a za za njih povoljno poslovno okruženje koje će ih privući - kazao je Wigemark na konferenciji za novinare u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu.

Naglasio je da entitetski premijeri, zajedno s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, imaju pakete mjera i aktivnosti koje su pripremili i mnoge su trenutno u proceduri, kao što je zakon o stečaju.

Premijer Novalić je kazao da je danas održan jedan u nizu redovitih sastanaka o proedbi Reformske agenede i da je u tom smislu razgovarano o predstojećim aktivnostima.

- Glavna tema današnjeg razgovora odnosila se na izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH. Taj zakon je dio Reformske agende u okviru poglavlja Reforma javne uprave, a definiran je u Akcijskom planu kao jedna od prioritetnih aktivnosti koje Vlada Federacije BiH ima namjeru realizirati do kraja godine - kazao je Novalić.

Dodao je da spada u red prioritetnih aktivnosti zato što na određeni način haramonizira mjere iz područja radnopravnog zakonodavstva, koje su započete usvajanjem Zakona o radu.

Novalić je kazao da se izmjenom i dopunom Zakona o državnoj službi postiže uspostavljanje modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, fleksibilnije i odgovornije javne uprave. U praksi to znači da će javne institucije, što se tiče ljudskih resursa, biti operativnije i fleksibilnije.

- Otpuštanja neće biti. Zakon će omogućiti horizontalno i vertikalno pomjeranje - naglasio je premijer.

Naveo je da će biti otvoren prostor za napredovanje prema vještinama, ali također i pomjeranje državnih službenika iz jedne institucije, koja ima višak osoblja, u drugu koja ima potrebu za većim brojem službenika.

- Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi postižemo tri ključne stvari: fleksibilnost, uštede i efikasnost - naglasio je Novalić.

Wigemark je podsjetio da BiH mora ispuniti tri uvjeta za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo u EU, a jedan od njih je napredak u provedbi Reformske agende, gdje već, kako je kazao, postoji napredak.

Što se tiče drugog uvjeta, kako je dodao Wigemark, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1. lipnja ove godine, potrebno je prilagoditi Sporazum u njegovom trgovinskom dijelu i to prije svega s Hrvatskom, ali i drugim zemljama.

Treći uvjet jeste mehanizam koordinacije, gdje je postignut napredak.

Dodao je da će se i pitanje provođenja presude u slučaju "Sejdić-Finci" uzimati u obzir, ali da to u ovom trenutku za podnošenje aplikacije za članstvo nije uvjet, ali će se i to morati riješiti./HMS/