Direktor Elektroprivrede HZ HB demantira pisanje Večernjeg lista

"Potaknuti člankom u Večernjem listu BiH, od 5. ožujka 2013. godine obvezni smo istinito informirati javnost budući da je u navedenome članku izneseno niz neistina"...

...navodi se u demantiju što ga je iz JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar uputio generalni direktor ove tvrtke Nikola Krešić.

"Naime, prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku na bazi ostvarenih sati rada u 2012. godini iznosila je 1.671 KM. Naknada za ishranu tijekom rada (topli obrok) za razdoblje listopad - prosinac 2012. godine iznosila je po danu 16,72 KM, što za prosječan radni mjesec iznosi 367,84 KM. Plaća i ostala primanja zaposlenih tijekom cijele 2012. godine isplaćivana su u zakonskim rokovima, te za isplatu istih nisu korištena nikakva kreditna sredstva kako se navodi u tekstu.

Realizacija investicija u odnosu na Rebalans plana poslovanja u 2012. godini iznosila je 57,7%. Rebalansom plana poslovanja za 2012. godinu koji je usvojila Skupština Društva predviđao se gubitak u iznosu od 56,2 milijuna KM. Ostvareni gubitak u odnosu na gubitak predviđen Rebalansom plana poslovanja zbog poduzimanja kvalitetnih mjera od Uprave smanjen je za oko 12 milijuna KM, te isti na dan 31.12.2012. godine iznosi 44,1 milijun KM.

Postupci javnih nabava u JP Elektroprivreda HZ HB provode se isključivo u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima. U konkretnom slučaju, trenutačno nepostojanje kolektivnoga osiguranja djelatnika i imovine poduzeća rezultat je višemjesečnih rješavanja po žalbama u drugom stupnju pred za to nadležnim Uredom za razmatranje žalbi.

Ističemo kako je dobit poduzeća samo za siječanj 2013. godine iznosila oko 20,5 miliona KM, te kako još bolje rezultate očekujemo i za mjesec veljaču. Tako je u mjesecu veljači zahvaljujući pogonskoj spremnosti proizvodnih objekata i povoljnim hidrološkim prilikama proizvedeno 354 GWh, od čega je CHE Čapljina proizvela 187,5 GWh, što je maksimalna mjesečna proizvodnja od puštanja iste u pogon 1979. godine.

Smatramo kako iznošenje ovakvih laži koje kontinuirano plasira Večernji list, a koje se objavljuju u trenutku kada JP Elektroprivreda HZ HB bilježi najbolje rezultate u poslovanju posljednjih godina, nanosi štetu javnom poduzeću, te ćemo s ciljem zaštite poduzeća biti primorani potražiti pravnu zaštitu od za to nadležnih institucija. Pozivamo urednika Večernjeg lista i novinarku, autoricu članka, da ukoliko posjeduju bilo kakva saznanja i dokaze o nezakonitom radu Uprave iste odmah prijave nadležnim institucijama", stoji u demantiju Nikole Krešića, generalnog direktora JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

Tagovi: ep hz hb demant
05.03.2013 u 16:48