BiH treba federalizirati da bi Hrvati imali prava

05.11.2011

Umjesto dva entiteta koji su postali srpski i bošnjački teritorij u BiH, Sabor RH traži novo unutarnje preslagivanje.

Hrvatski sabor je posljednjeg dana zasjedanja prije izbora usvojio politički najvažniji dokument za Hrvate u BiH u posljednjih deset godina sugeriravši da BiH treba federalizirati umjesto sadašnja dva entiteta kako bi Hrvati u biH imali jednaka prava, odnosno svoju većinsku federalnu jedinicu. Ovaj je dokument praktično bio posljednja točka koju je verificirala najviša hrvatska državna institucija nakon što je na dnevnome redu saborskih zasjedanja bio punih dvije godine.

Načelo istih prava

"Sabor Republike Hrvatske daje potporu Hrvatima u BiH te njihovim političkim predstavnicima u pregovorima vezanim uz promjene Ustava BiH kako bi osigurali punu suverenost i jednakopravnost s druga dva naroda u BiH što se može ostvariti samo uz poštivanje načela jednakosti i pravičnosti te Ustavom zajamčenim administrativno-teritorijalnim ustrojem BiH koji će na istovjetan način urediti načela suvereniteta, konstitutivnosti i jednakopravnosti svih naroda, kao i izbor svojih predstavnika u sve institucije i sve razine vlasti", navodi se u dokumentu, odnosno Deklaraciji koji je prihvaćen u izvornome obliku, a koji je, nakon što je prošao saborske odbore u Republici Hrvatskoj, izazvao dosta prašine u BiH.

Dva naroda, dva entiteta

Pri tome Hrvatska u cijelosti podupire teritorijalnu cjelovitost i suverenitet BiH, ali izražava zabrinutost selektivnom provedbom Općeg mirovnog sporazuma za BiH, čiji je potpisnik i Republika Hrvatska budući da je na štetu Hrvata, a što se u obrazloženju Deklaracije detaljno razrađuje. "Posljedica svega je da se BiH postupno pretvara u zemlju dva unitarna i centralizirana entiteta s punom dominacijom Srba - većinskog naroda u jednom, a Bošnjaka - većinskog naroda u drugom, s tendencijom (ustavnog i političkog) marginaliziranja hrvatskog naroda. Ustavnom reformom (novim ustavom) potrebno je postojeći dvoentitetski ustroj BiH nadograditi novim učinkovitijim i pravednijim, u kojemu ni jedan od konstitutivnih naroda neće biti favoriziran niti diskriminiran", objašnjava se sadržaj deklaracije.

Ne mogu u Europu

Time se izravno sugerira da Hrvati u BiH trebaju imati svoju većinsku federalnu jedinicu.

Upozorava se u dokumentu da je novi Ustav BiH nužnost i preduvjet demokratskog razvoja, kao i opstanaka BiH kao države tri ravnopravna naroda i svih njezinih građana i uvjet integriranja BiH u euroatlantske integracije. "Ustavnom reformom potrebno je osigurati administrativno-teritorijalni ustroj BiH koji će se bazirati na (federalnim) načelima koji će BiH učiniti modernom decentraliziranom demokratskom državom čije će institucije osigurati razvoj i budućnost zemlje", stoji u objašnjenju Deklaracije.

U dokumentu koja je usvojena prije nekoliko dana se posebno naglašava povratak i ostanak Hrvata u BiH naglašavajući da je to i strateški interes Republike Hrvatske.

Izvor: večernji list

loading...