BiH: Od Nove godine nove cijene cigareta

30.12.2015

Od početka 2016. godine na snazi će biti nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini.

Proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni da do 30. studenog 2015. godine u UNO dostave nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2016. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2016. godinu, koju je nedavno godine usvojio Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje.

Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2016. godinu je definirano da će se od 1. siječnja 2016. godine, na cigarete plaćati sljedeća trošarina:

(a) proporcionalna trošarina po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta
(b) posebna trošarina u iznosu od 60,00 KM za 1.000 komada, odnosno 1,20 KM za pakiranje od 20 komada.

Ukoliko je ukupna trošarina na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne trošarine, onda se plaća minimalna trošarina u iznosu od 2,23 KM po kutiji cigareta za pakiranje od 20 komada.

Trošarina na duhan za pušenje u 2016. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 % minimalne trošarine na cigarete u 2016. godini i iznosi 89,20 KM po kilogramu.

Odluka predstavlja nastavak harmonizacije trošarinske politike u BiH sa politikom trošarina na cigarete u Europskoj uniji.

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana, dužni su popisati zalihe istih na dan 1. siječnja 2016. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UNO do 7. siječnja 2016. godine.

U obavezi je popisivanje i dostavljanje UNO popisnih listi i za zalihe starih trošarinskih markica koje još nisu iskorištene. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika trošarine u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne trošarine na cigarete i iznos trošarine na duhan za pušenje za 2016. godinu, koja se mora na Jedinstveni račun UNO uplatiti do 17. siječnja 2016. godine, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Nove cijene cigareta:

FABRIKA DUHANA SARAJEVO
RB NAZIV 01.01.2015. MPC 01.05.2015. MPC 01.01.2016. MPC
1. Aura Rd Premium 4,00 KM 4,30 KM
2. Aura Gold Premium 4,00 KM 4,30 KM
3. Aura red 4,00 KM 4,30 KM
4. Aura gold 4,00 KM 4,30 KM
5. Aura silver 4,00 KM 4,30 KM
6. Drina gold i silver 3,50 KM 3,70 KM 4,00 KM
7. Drina jedina 3,50 KM 3,60 KM 3,90 KM
8. Drina denifine 3,30 KM 3,50 KM 3,80 KM
9. 8 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM
10. Code 3,30 KM 3,50 KM 3,80 KM
11. Tigra 3,20 KM 3,20 KM
12. Diva 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM
13. Royal blue 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM
14. Royal white 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM

NAZIV Broj komada u paklici 18 01.01.2016. MPC
1. Aura red 18 18 3,80 KM
2. Aura gold 18 18 3,80 KM
3. Drina gold 18 18 3,70 KM
4. Drina silver 18 18 3,70 KM
5. Drina define HP 18 18 3,50 KM
6. Code blue 18 18 3,50 KM
7. Code sky 18 18 3,50 KM
8. Royal blue 18 18 3,30 KM
9. Royal white 18 18 3,300 KM

U prethodnoj tablici nalaze cijene kutija u kojima ima 18 komada cigareta.

PHILIP MORRIS BH
RB NAZIV 01.01.2015. MPC 01.01.2016. MPC
1. Marlboro Flavor Plus 4,80 KM 5,00 KM
2. Marlboro Blue Beyond 4,80 KM 5,00 KM
3. Marlboro Red 4,50 KM 4,80 KM
4. Marlboro Gold 4,50 KM 4,80 KM
5. Marlboro Touch 4,20 KM 4,50 KM
6. Marlboro Core 4,20 KM 4,50 KM
7. Eve Divine Slims100 3,80 KM 4,00 KM
8. Eve Mistique Slims 100 3,80 KM 4,00 KM
9. Chesterfield Red 4,00 KM
10. Chesterfield Blue 4,00 KM
Chesterfield Crown 3,80 KM
11. Bond Street Slims 3,50 KM 3,80 KM
12. Bond Street Red 3,50 KM 3,80 KM
13. Bond Street Blue 3,50 KM 3,80 KM
14. Bond Street Silver 3,50 KM 3,80 KM
15. Bond Street Red 100 3,50 KM 3,80 KM
16. Bond Street Blue 100 3,50 KM 3,80 KM

 

IMPERIAL TOBACCO
RB NAZIV 01.01.2015. MPC 01.06.2016. MPC
1. Davidoff Classic 4,50 KM 5,00 KM
2. Davidoff Gold 4,50 KM 5,00 KM
3. Davidoff Gold Slims 4,50 KM 5,00 KM
4. Davidoff Blue 5,00 KM
5. Davidoff Shape Black 4,00 KM 4,50 KM
6. Davidoff Shape White 4,00 KM 4,50 KM
7. West Red 3,50 KM 3,70 KM
8. West Silver 3,50 KM 3,70 KM
9. Boss Blue Slim Style 3,50 KM 4,00 KM
10. Boss Classic 3,50 KM 4,00 KM
11. Boss Gold 3,50 KM 4,00 KM
12. Boss Blue 3,50 KM 4,00 KM
13. Boss Blues SSL 3,30 KM
14. Imperial Classic Red 3,70 KM
15. Imperial Classic Blue 3,70 KM

 

TVORNICA DUHANA ROVINJ
RB NAZIV 01.01.2015. MPC 01.04.2015. MPC 01.01.2016. MPC
1. Dunhill Fine Cut Blue 4,80 KM
2. Dunhill Fine Cut Blonde 4,80 KM
3. Avangard No 9 4,00 KM 4,00 KM
4. Avangard No 7 4,00 KM 4,00 KM
5. Avangard No 4 4,00 KM 4,00 KM
6. Ronhill Blue 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
7. Ronhill Rich 4,00 KM 4,00 KM
8. Ronhill Shell White 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
9. Ronhill Shell White 100s 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
10. Ronhill Stone White 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
11. Ronhill Stone White 100s 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
12. Ronhill Aquamarine Ultima 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
13. Ronhill Mentol Fersh 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
14. Ronhill Slims Azure 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
15. Ronhill Slims Velvet 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM
16. Ronhill Unlimited Blue 4,00 KM 4,20 KM 4,20 KM
17. Ronhill Unlimited White 4,00 KM 4,20 KM 4,20 KM
18. Ronhill White Prestige 3,70 KM 3,70 KM
19. Ronhill Black Wave 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
20. Ronhill Gold Wave 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM
21. WW Flavor 3,80 KM 4,00 KM 4,30 KM
22. WW 100s 3,80 KM 4,00 KM 4,30 KM
23. WW White 3,80 KM 4,00 KM 4,30 KM
24. WW White 100s 3,80 KM 4,00 KM 4,30 KM
25. WW Pure No. 10 3,80 KM 4,00 KM 4,00 KM
24. WW Pure No. 6 3,80 KM 4,00 KM 4,00 KM
25. MC 9 3,00 KM 3,00 KM
26. MC 6 3,00 KM 3,00 KM
28. MC 5 100s 3,00 KM 3,00 KM
29. MC 6 Slims 3,00 KM 3,00 KM
30. MC 4 Slims 3,00 KM 3,00 KM
31. Filter 160 3,50 KM 3,70 KM 4,00 KM
32. Filter 160 Gold 3,50 KM 3,70 KM 4,00 KM
33. Filter 160 White 3,50 KM 3,70 KM 4,00 KM
34. Filter 160 Gold 100 s 3,50 KM 3,70 KM 4,00 KM
35. Filter 160 White 100 s 3,50 KM 3,70 KM 4,00 KM
36. York Red i Gold 3,50 KM 3,80 KM
37. York Red i Gold 100s 3,50 KM 3,80 KM
38. York NEO 3,50 KM
39. York Slims Blue i Lila 3,50 KM
40. York Red i Gold Big Pac 3,90 KM
41. Benston Blue i White - - 2,90 KM
42. Benston Slims Ble i Lila - - 3,00 KM

 

NELT - JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
RB NAZIV 01.01.2015. MPC 01.01.2016. MPC
1. Camel 4,30 KM 4,60 KM
2. Memphis 4,30 KM 4,60 KM
3. Winston 4,00 KM 4,30 KM
4. LD Red,Blue,Silver 3,40 KM 3,70 KM
5. LD Violet i Pink SS 3,60 KM 3,90 KM
6. LD Red i Blue 100s - 3,80 KM

NELT - BRITISH AMERICAN TOBACCO

RB NAZIV 01.01.2015. MPC 01.01.2016. MPC
1. Lord 4,10 KM 4,70 KM
2. Lucky Strike 3,70 KM 4,30 KM
3. Pall Mall 3,30 KM 3,80 KM
4. Pall Mall Blue SS i Amber - 3,30 KM
5.. Viceroy 3,00 KM 3,20 KM

 

Tagovi: BIH cigarete cijena

loading...