Otkrivamo kako je sastavljena crna lista navijača

24.11.2014

Imena svih 92 navijača Hajduka, koji na subotnjem derbiju ne bi mogli kupiti ulaznicu, Dinamo je dobio od Ravnateljstva policije.

Dakle, nije se radilo ni o kakvom korigiranju policijske liste, nego je MUP dostavio Dinamu popis navijača kojima se ne smiju prodavati ulaznice pozivajući se na odredbe Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Premda klubovi prema zakonu imaju mogućnost proširivanja liste izvan policijskih saznanja, primjerice na osnovi obavijesti i saznanja vlastite redarske službe, a što je Dinamo više puta i činio u slučaju vlastitih navijača BBB-a, po pitanju pripadnika Torcide u subotu to nije bio slučaj.

Ime i datum rođenja

Prema  saznanjima o MUP-ovoj listi, riječ je o jednostavnom listu na kojemu su pobrojana imena navijača, datum i godina njihova rođenja te osnova po kojoj im je zabranjeno prisustvovati utakmici - ili sudska zabrana ili pak policijska evidencija koja ih svrstava u rizičnu C kategoriju navijača. Isto tako,  izvor Jutranjeg lista tvrdi da je uglavnom riječ o navijačima mlađe životne dobi, uglavnom u dvadesetim godinama, a kuriozitet je da je među navedenima i poneka navijačica.

Nikakvi detaljniji podaci nisu vidljivi iz liste niti bilo kakva dodatna objašnjenja zbog čega se neka osoba točno našla na njoj: nikakvo obrazloženje presude niti kaznena evidencija, podnesene prijave, bilo što... Samo ime i prezime, datum i godina rođenja navijača. Premda službeni odgovor iz Ravnateljstva policije ni u subotu, ni jučer nije bilo moguće dobiti, kako neslužbeno doznajemo, zahtjev Dinama za takvom listom navijača Hajduka Ravnateljstvo policije zaprimilo je 14. studenoga ove godine upravo radi subotnjeg derbija, a četiri dana kasnije, 18. studenoga, Ravnateljstvo policije Dinamu je dostavilo listu s imenima ukupno 92 navijača Hajduka kojima se ne smije prodati ulaznica. Policija je sastavljajući listu imala dva kriterija.

Prvi, koji nikome - pa ni navijačima Hajduka - nije bio sporan, bile su sudske zabrane prisustvovanja nogometnim utakmicama.
Sporna C kategorija

Te se osobe tijekom utakmice moraju ili samo javiti u nadležnu policijsku postaju, ili pak tijekom utakmice moraju boraviti u policijskoj postaji. Od ukupno 92 imena torcidaša na MUP-ovoj listi, zabrane za njih 39 određene su temeljem sudskih odluka. Međutim, sporna su bila preostala 53 imena, dakle osobe koje nisu imale sudsku zabranu. No, MUP ih je ipak označio kao navijače kojima se ne smiju prodavati ulaznice. Policija je te osobe, naime, svrstala u tzv. C kategoriju odnosno rizične navijače, za koje smatra da im se ne smiju prodavati ulaznice.

Premda nismo uspjeli dobiti službenu potvrdu ovoga podatka, navodno je MUP zaprimio Dinamov zahtjev i za identičnu listu za navijače NK Rijeke, a MUP pripadnika Armade prema ovim dvama kriterijima u evidencijnama ima ukupno 39. Najveća lista navodno postoji za navijače niza frakcija BBB-a i broji nešto više od tri stotine imena.

Dakle, dijelu tih ljudi je bez ikakve sudske odluke zapravo zabranjeno prisustvovanje nogometnim utakmicama. Prema našim saznanjima, taj dio liste MUP je napravio prema svojim internim evidencijama, no to im također omogućava - zakon.
Utakmica visokog rizika

Naime, prema članku 39. Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima vidljivo je da MUP vodi tzv. zbirku podataka o svim osobama evidentiranim zbog bilo kakve sumnje u povezanost s navijačkim nasiljem. Klubovi, pak, na osnovi takvih lista nemaju samo pravo, nego i obavezu tim navijačima uskratiti kupovanje ulaznica. No, važno je napomenuti zbog čega se te odredbe ipak ne provode toliko rigorozno. Naime, personalizirane ulaznice predviđene su samo u slučaju utakmica visokog rizika, tako da se identiteti navijača na "običnim" utakmicama HNL-a zapravo ne provjeravaju, pa sukladno tome ne postoje ni bilo kakve liste.

Jutarnji list

loading...