Pušten u rad interetski portal s katastarskim podacima

"Danas, dakle, imamo situaciju da jedan softver koji omogućava vođenje upravnog postupka u katastru, održavanje baze podataka katastra nekretnina, jedinstvene baze koje obuhvaćaju općine i jedinstvene geometrijske podatke o nekretninama te vođenje digitalne arhive svih promjena u katastru, instaliramo u sve općine na području HNŽ-a, osim općine Konjic, koja je odustala od realizacije projekta", kazao je ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Mostar Ivan Lesko.

On je dodao kako vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 100 000 maraka.

Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Željko Obradović kazao je kako je ovo epohalni događaj ne samo za Mostar već i za cijelu BiH te da je ovo početak jednog informatičkog uvezivanja katastarskog sektora u cijeloj BiH.

Voditelj Projekta zemljišne administracije u BiH Reinhard Luke izrazio je zadovoljstvo otvaranjem portala te istaknuo kako zemljišno-knjižni uredi u HNŽ-u ubrzavaju proces digitalizacije postojećih podataka i rješavanja zaostalih predmeta.

Premijer HNŽ Srećko Boras kazao je kako je ponosan što je njegova županija vodeća u nečemu u cijeloj zemlji, odnosno u nečemu što predstavlja važan iskorak u rješavanju katastarske problematike.

Ovaj portala imat će svoje korisnike kako u domenu javnog, tako i u domenu privatnog sektora, kazao je Boras te dodao kako sređeni i ažurirani podaci katastra trebaju poslužiti kao osnova za upis prava na nekretninama u zemljišne knjige.

Podaci vezani uz neku parcelu moći će se vidjeti tako što će se na portalu www.katastar-hn.ba klikom miša otići na broj parcele, odnosno katastarski ured ili službu za katastarske poslove u općinama, i na taj način će se moći dobiti svi podaci vezani uz tu parcelu.

 

Fena