Promatranje ptica mogla bi postati ozbiljna grana turizma na području Duvna

24.11.2014

U Eco selu Grabovica u Tomislavgradu u organizaciji udruge “Naša baština” iz Tomislavgrada, udruge “Naše ptice” iz Sarajeva te inozemnih partnera (Oxfam i EURONATUR) jučer je završen Treći ornitofestival u BiH.

Konferencija na kojoj su prijavljeni stručnjaci iz više zemalja trajala je tri dana, a otvorio ju je u petak ministar prosvjete Hercegbosanske županije Petar Galić.

Na sam dan otvaranja održana je radionica o krivolovu na kojoj je izražena potpora razvoju regularnog lova te potreba za jačim angažmanom i suradnjom između lovačkih udruga i nevladinog sektora koji se bavi zaštitom prirode. Drugi dan konferencije obilježila su izlaganja organizatora na teme o jadranskom migracijskom putu i migracijama ptica u BiH i mogućnostima razvoja ‘birdwatchinga' na području Tomislavgrada, a osobito okolici Grabovičke planine.

Jedan od tih zanimljivijih radova govorio je o mogućnostima razvoja turizma temeljenog na promatranju ptica, odnosno ‘birdwatchingu'.

"Sudionici su doznali da se brojni turisti starije životne dobi, koji dolaze iz zemalja poput Velike Britanije, Njemačke i drugih zemalja, odlučuju posjećivati krška polja Dinarida, među ostalim i Duvanjsko, upravo radi promatranja ptica, ali i uživanja u lokalnoj ponudi, prije svega gastronomskoj", istaknuo je Denis Radoš iz udruge "Naša baština". Dodao je kako je to novi tip turizma koji otvara brojne perspektive za razvoj i pruža priliku mladim i visokoobrazovanim stručnjacima iz područja prirodnih znanosti.
U sklopu ornitofestivala održane su i dvije radionice na temu "Zaštita ptica na jadranskom migracijskom putu" i "Krška polja kao IBA područja i mogućnost razvoja ‘birdwatchinga' na njima".

Zadnji dan konferencije, jučer, organiziran je ekskurzijski posjet značajnim područjima za obitavanje ptica koja se nalaze na Buškom jezeru i Livanjskom polju. Idući ornitofestival planiran je na Kozari.

Dnevni list


loading...