Franjevački muzej: Sutra se otvara izložba ’Duvanjski praslon – div iz pretpovijesti’ | Hercegovina.Info

Franjevački muzej: Sutra se otvara izložba ’Duvanjski praslon – div iz pretpovijesti’

Franjevački muzej: Sutra se otvara izložba ’Duvanjski praslon – div iz pretpovijesti’
Na ovoj izložbi duvanjskoj će javnosti prvi put biti prikazani rezultati dosadašnjih istraživanja ostataka praslona pronađenih u kamenolomu u Cebari u kolovozu 2011. godine.

Predavači su dr. sc. Hazim Hrvatović (Federalni zavod za geologiju), dr. sc. Jadranka Mauch-Lenardić (Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) i dr. sc. Ljerka Marjanac (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara).

U glazbenom programu nastupa fra Marin Karačić.

tomislavcity.com