Održan sastanak na temu razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj

15.06.2018
1/2

U Širokom Brijegu je dana 14. lipnja 2018. godine, u organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke ...

... za europske integracije održan radni sastanak na temu razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Na sastanku je sudjelovalo deset predstavnika grada i općina u Županiji Zapadnohercegovačkoj te Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH.

Na prvom dijelu sastanka predstavljen je prijedlog projektne ideje na temu razvoja ruralnog i aktivnog turizma, koji se planira provesti u Županiji Zapadnohercegovačkoj na temelju zajedničke suradnje Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH te Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. Projekt će financijski podržati Švicarska vlada u sklopu programa MarketMakers koji potiče rast privatnog tržišta u odabranim sektorima, koji će voditi do kreiranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce. Jedan od odabranih sektora je turizam, koji je konstantno rastuća gospodarska grana u zemlji i regiji, s mnogim poslovnim prilikama.

Projektne aktivnosti su podijeljene u tri grupe:
kreiranje platforme za razvoj turizma,
izgradnja kapaciteta na lokalnoj i županijskoj razini u području ruralnog i aktivnog turizma,
promocija Županije Zapadnohercegovačke kao atraktivne destinacije za ruralni i aktivni turizam.
Drugi dio sastanka je bio predviđen za davanje komentara, prijedloga ili sugestija od strane sudionika na predložene projektne aktivnosti kao i rasprava o turizmu, koji je bez obzira na bogate turističke potencijale, nedovoljno razvijen u Županiji Zapadnohercegovačkoj, osim dijelom u Općini Ljubuški.

Zaključeno je da je s obzirom na trenutnu situaciju kada nemamo Zakona o turizmu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, niti Turističku zajednicu što već u početku dovodi do nerazvijenog turizma, trebamo uložiti zajedničke napore kako bi ovaj projekt bio pokretač pozitivnih sistemskih promjena i stvaranja pozitivnog i zavidnog turističkog okruženja u Županiji Zapadnohercegovačkoj s naglaskom na ruralni i aktivni turizam.

Tagovi: turizam

loading...