Raspored radarskih kontrola u ŽZH od 06. do 12. kolovoza

06.08.2012

U ponedjeljak 6. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 19:00 – 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 – 09:00 h na M6, u mjestu Radišići, pored Osnovne škole,
• 20:00 – 21:00 h na R424, u mjestu Teskera.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 – 12:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac,
• 14:30 – 16:00 h na R420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:00 – 07:45 h na lokalnoj cesti, u mjestu Ljuti Dolac,
• 00:30 – 01:15 h na M6.1, u mjestu Trn.

U utorak 7. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:      
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 – 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića strana,
• 18:00 – 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 09:00 – 10:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored autosalona Kramar,
• 20:00 – 21:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 18:30 – 20:00 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 09:30 – 10:15 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 23:45 – 00:30 h na M6.1, na obilaznici.

U srijedu 8. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:      
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 08:00 – 09:00 h na M6, u mjestu Proboj, pored benzinske crpke Gavran,
• 20:00 – 21:00 h na M6, u mjestu Studenci,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 10:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 18:30 – 20:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 06:40 – 07:20 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 23:45 – 00:30 na M6.1, u mjestu Trn.

U četvrtak 9. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:      
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na M6, u mjestu Gorica,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 11:00 – 12:00 h na M6, u mjestu Vitina, pored Osnovne škole,
• 20:00 – 21:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored benzinske crpke Ivanić.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 11:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac,
• 17:30 – 19:00 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:15 – 08:00 h na R425, u mjestu Buhovo,
• 01:00 – 01:45 na M6.1, u mjestu Trn.

U petak 10. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:      
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 12:00 – 13:45 h na M6, u mjestu Pocrte,
• 16:00 – 17:30 h na R420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 11:00 – 12:00 h na R424, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac,
• 21:00 – 22:00 h na lokalnoj cesti, u mjestu Grab.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac,
• 18:30 – 20:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:00 – 07:45 h na R425, u mjestu Mokro,
• 00:30 – 01:15 h na M6.1, u mjestu Trn.

U subotu 11. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:      
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 08:00 – 10:00 h na R421, u mjestu Tihaljina,
• 19:00 – 21:30 h na M6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 10:00 – 11:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored MRM-a,
• 21:00 – 22:00 h na R4243 u mjestu Crveni Grm.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Broćanac,
• 14:30 – 16:00 h na M6.1, u mjestu Čitluk.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 08:15 – 09:00 h na M6.1, na obilaznici,
• 00:15 – 01:00 h na M6.1, u mjestu Trn.

U nedjelju 12. kolovoza na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:      
• Svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
• 10:30 – 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića strana,
• 18:00 – 20:00 h na R420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
• 10:00 – 11:00 h na lokalnoj cesti, u mjestu Grab,
• 21:00 – 22:00 h na R424, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
• 12:00 – 13:30 h na M6.1, u mjestu Rastovača,
• 17:30 – 19:00 h na M6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
• 07:00 – 07:45 h na M6.1, u mjestu Knešpolje,
• 00:30 – 01:15 h na M6.1, u mjestu Trn.

MUP ZHŽ


loading...