FOTO  Predstavnici Ambasade Švicarske posjetili Mostar i Hercegovinu

Predstavnici Ambasade Švicarske posjetili Mostar i Hercegovinu

...odnosno Mostar, gdje je u prostorijama Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH održan konstruktivan sastanak na temu turizma.

Na prvom dijelu sastanka su predstavnici Regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH održali kratku prezentaciju o njihovom projektu podržanom od strane Švicarske vlade u sklopu programa MarketMakers. Cilj projekta bio je izgradnja zajedničke i uspješne suradnje u svrhu uspostavljanja nove funkcije na tržištu u sektoru turizma u regiji Hercegovine, kao i izrada studije izvodljivosti i ekonomskog utjecaja privlačenja niskotarifne aviokompanije u Zračnu luku - aerodrom Mostar.
Nakon uspješne suradnje na prethodno navedenom projektu dogovoren je nastavak suradnje dosadašnjih partnera, uključujući Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, čija je prestavnica također na drugom dijelu sastanka predstavila projekom planirane aktivnosti. Težište projektne ideje je intenzivan razvoj turizma, koji je nedovoljno razvijen u Županiji Zapadnohercegovačkoj, sa naglaskom na ruralni te aktivni turizam.

MarketMakers program potiče rast privatnog tržišta u odabranim sektorima, koji će voditi do kreiranja novih radnih mjesta za mlade žene i muškarce. Jedan od odabranih sektora je turizam, koji je konstantno rastuća gospodarska grana u zemlji i regiji, s mnogim poslovnim prilikama. Naša zemlja ima ogroman potencijal u turizmu, ali nedovoljno iskorišten, uslijed nedostatka domaćih turističkih proizvoda.
Zahvaljujemo se Švicarskoj vladi koja je u sklopu programa MarketMakers prepoznala turističke potencijale u Hercegovini i dalje nas podržava kroz partnersku suradnju u projektima koje planiramo ostvariti budućnosti.