Ombudsman Nives Jukić posjetila Gimnaziju fra Grge Martića Posušje

Dana 10. listopada 2017. godine Ombudsman Nives Jukić sa stručnom suradnicom Ivanom Džidić posjetila je Gimnaziju fra Grge Martića Posušje...

...i održala sastanak sa ravnateljem i predstavnicima nastavničkog vijeća i predsjednikom Školskog odbora ove škole. Na sastanku su prisustvovale i predstavnice Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Razlog posjete su dešavanja koja su počela završetkom prošle školske godine a čija su najviše žrtve djeca. Nakon što je šest učenika trebalo da ponavlja prvi razred zbog negativnih ocjena Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, na osnovu žalbi roditelja, obvezalo je Gimnaziju fra Grge Martića Posušje da žurno izda Svjedodžbe o završenom prvom razredu na osnovu presude Županijskog suda u Širokom Brijegu.

Ravnatelj Gimnazije fra Grge Martića Posušje Ante Jukić izdao je svjedodžbe, ali se dvoje djece ispisalo i nastavilo školovanje u Mostaru, a četvero je upisalo ponovno prvi razred strukovne škole u Posušju, koja im nije priznala kao vjerodostojne svjedodžbe o završenom prvom razredu Gimnazije. Istodobno, povodom preinake svjedodžbi profesori i učenici iskazali su nezadovoljstvo tako da učenici nisu pohađali nastavu par dana u znak protesta. Na sastanku sa Ombudsmanom Nives Jukić profesori su istakli da su djecu pozivali, te održali i roditeljski sastanak kako bi djeca nastavila pohađati nastavu. Sudionici sastanka složili su se da je svim događanjima, a posebno što su djeca nastavila školovanje u drugom gradu, narušen ugled Gimnazije fra Grge Martića Posušje.

Ombudsman Nives Jukić naglasila je rukovodstvu Gimnazije da posebnu pozornost mora posvetiti ostvarenju principa najboljeg interesa djece kojim se moraju rukovoditi u svom radu. Na traženje zaposlenika, a sa ciljem pomoći u prevazilaženju cjelokupne situacije, Ombudsman Jukić će obaviti sastanak i sa djelatnicima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i dalje surađivati sa školom a sve sa ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja.

Istaknula je da će Ombudsmani Bosne i Hercegovine u sklopu aktivnosti Odjela za praćenje prava djece pod nazivom „Ombudsman u Vašoj školi" u narednom periodu održati radionicu sa djecom i na taj način upoznati djecu sa pravima koja su im zagarantirana Konvencijom o pravima djeteta.

(ombudsmen.gov.ba)

13.10.2017 u 07:14