Za 60 studenata osigurano po 150 maraka mjesečno | Hercegovina.Info

Za 60 studenata osigurano po 150 maraka mjesečno

Grad Mostar bi ovih dana, nakon dvije godine, trebao raspisati natječaj za stipendiranje studenta za akademsku 2011./2012. godinu, s previđenih 100 tisuća maraka iz gradskoga proračuna čime će stipendirati novih 60 studenata.

Nakon što je na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena nova odluka o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata, više nema prepreka za raspisivanje natječaja.

Četiri kategorije

Sukladno novoj odluci pravo na dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija. Novost je da će se ovom odlukom stipendije, umjesto ranije dvije, dijeliti u četiri kategorije. Studenti koji apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri skupine, a to su stipendije za studente deficitarnih zanimanja, stipendije po osnovi rezultata u učenju, stipendije po osnovi obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života i stipendije za uspješne sportaše.

Tako će od novca predviđenog za stipendije po 30 posto iznosa ići za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja, s tim da gradonačelnik Mostara za svaku akademsku godinu utvrđuje koji fakulteti se smatraju fakultetima za deficitarna zanimanja, zatim za za stipendiranje studenata po osnovi rezultata u učenju te za stipendiranje studenata po osnovi obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života, a 10 posto je za stipendiranje uspješnih sportaša. Studenti kojima je dodijeljena stipendija dužni su se u roku od 30 dana po završetku studija javiti nadležnoj službi Grada Mostara.

Ukoliko im Grad Mostar u roku od idućih šest mjeseci ne osigura zaposlenje ili ako u istom razdoblju ne nađu zaposlenje na području Grada Mostara, oslobađaju se obveze vraćanja iznosa primljenog po osnovi stipendije. Studenti kojima je dodijeljena stipendija, a koji se po završetku fakulteta ne jave Gradskoj upravi ili odbiju posao osiguran od Grada Mostara, dužni su vratiti cjelokupan iznos stipendija uvećan za kamatu od 10 posto, u roku ne dužem od 24 mjeseca.

Student, potpisnik ugovora o stipendiranju, dužan je vratiti ukupan iznos sredstava primljenih po osnovi stipendije uvećan za kamatu od 10 posto, u roku ne dužem od 12 mjeseci, u slučaju ako napusti redovito školovanje ili ako izgubi pravo na daljnje redovito školovanje.

Od 200 do150 maraka mjesečno

Stipendije se dodjeljuju za iduću akademsku godinu i isplaćivat će se u deset jednakih mjesečnih rata. Mjesečni iznos stipendije za studente deficitarnih fakulteta iznosi 200 maraka ako student studira izvan Mostara, a ukoliko studira u Mostaru, mjesečni iznos stipendije iznosi 150 maraka. Mjesečni iznos stipendije za studente ostalih fakulteta iznosi 150 maraka. Kažimo i to kako će se stipendisti Grada Mostara koji su po ranije zaključenim ugovorima ostvarili pravo na stipendiranje nastaviti stipendirati u idućoj akademskoj godini pod uvjetima iz ranije zaključenih ugovora i u skladu s odredbama ove odluke.

Tko ima pravo na stipendiju

Pravo na dodjelu stipendije Grada Mostara imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija pod uvjetom da su da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području Grada Mostara najmanje 3 godine, da su studenti javnog sveučilišta, da su u statusu redovitog studenta, da nisu u statusu apsolventa, da nisu, osim iz opravdanih/zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija, da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit i da nisu stariji od 26 godina.

Piše: Ivana Previšić / Dnevni list