Preminula prof.dr.sc. Nada Bodiroga

Kao jedan od najboljih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj, sudjelovala je u kreiranju brojnih zakonskih rješenja.

Nakon višegodišnje borbe sa teškom bolesti u Rijeci je preminula prof.dr.sc. Nada Bodiroga Vukobrat. Mostarka, koju su ratna događanja premjestila u Rijeku, nikada nije zaboravila svoj grad i korijene. Uz angažman na Pravnom fakultetu u Rijeci, kao i angažmane na najvećim europskim visokoobrazovnim institucijama, dr. Bodiroga je sudjelovala u izgradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u institucionalnom smislu, te je pokušavala što više ga približiti europskim institucijama i standardima, prenosi pogled.ba

Kao jedan od najboljih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj, sudjelovala je u kreiranju brojnih zakonskih rješenja koja su ovu zemlju uvela u Europsku uniju, a nebrojno puta je bila angažirana i na procesima prenošenja tih iskustava u Bosnu i Hercegovinu.

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga - Vukobrat 2009. godine nagrađena je Nagradom Zaklade Sveučilišta u Rijeci zbog posebnih zasluga u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti. Na riječkom Pravnom fakultetu je obnašala dužnost predstojnice Katedre za europsko javno pravo.

22.03.2019 u 09:00