Poziv Mostarcima u iseljeništvu koji se bave umjetnošću i kulturom

05.06.2019

Komisija za pripremu kandidature Grada Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. poziva sve umjetnike porijeklom iz Mostara koji aktivno djeluju na europskom prostoru, da se jave istoj radi uspostavljanja suradnje u okviru programske linije "Mostar u koferu".

Projekat je započeo još 2017. godine, a ispod slijede sve informacije o istom, kronološki poredane.

Odlukom Gradonačelnika Mostara o kandidaturi Grada Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024 (EPK Mostar 2024), Grad Mostar, njegove institucije, nevladin sektor i građani su tijekom 2017. i 2018. godine svojim angažmanom na projektu pokrenuli slojevite mehanizme iz oblasti kulture, ekonomije, komunikologije, turizma, arihitektur, i tako dalje.

Ovi pozitivni procesi su u konačnici prepoznati u Bruxellesu, kao jedno od velikih priznanja Mostaru na međunarodnom planu.

Europska komisija (Bruxelles - Panel Eksperata) je u studenom 2018. objavila da je Mostar, kao kandidat za Europsku prijestolnicu kulture 2024., uspješno prošao predselekcijsku fazu i stigao u finalni krug odlučivanja o ovoj prestižnoj tituli koja će se, na jesen 2019. dodjeliti jednom gradu izvan EU.

Umjetnički koncept kandidature se zasniva na četiri glavne programske linije kojima je cilj da povežu Mostar iznutra - Urbana sinapsa, Mostar sa Hercegovinom i Europom - Svjetla Hercegovine, Grad sa njegovom dijasporom - Mostar u koferu i da odredimo zajedničku budućnost - Kvantni skok.

Za uspješno realiziranje programske linije Mostar u koferu potrebno je, između ostalog, ostvariti suradnju sa umjetnicima porjeklom iz Mostara koji aktivno djeluju na europskom prostoru i sa njima precizno definirati program koji bi (shodno domenu umjetnosti kojom se bave) ušao u Programsku liniju Mostar u koferu i tako postao službeni program ovog Projekta.

Molimo sve one koji su u mogućnosti da nam pošaljete Vaša saznanja o umjetnicima iz Mostara i eventualni kontakt sa njima kako bi mogli nastaviti poslove na realizaciji.

Mole se umjetnici porijeklom iz Mostara, a koji žive u iseljeništvu, da odgovore da li su raspoloženi da sudjeluju u ovom Projektu i shodno svojim afinitetima i aktivnostima, sugeriraju program koji bi se mogao realizirati.

Vaše odgovore možete slati na sljedeću e-mail adresu: [email protected]

loading...