Na području Mostara nema opasnosti od poplava

Na osnovu traženja pojedinih medija o eventualnoj ugroženosti od poplava područja Grada Mostara usljed povećanih padavina u prethodnom razdoblju, ovim putem vam dostavljamo sljedeću informaciju, i to: Operativni centar Civilne zaštite Grada Mostara do sada nije zaprimio informaciju o ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od izlijevanja vodotoka na području Grada Mostara.

Također, podatci nadležnih o stanju i razini vodotoka rijeka i akumulacija na području Grada Mostara pokazuju da je stanje stabilno i pod kontrolom, te da nema opasnosti od poplava na ovom području, a što je za razdoblje od 12. do 16.5. i potvrđeno od strane FHMZ - Odsjeka za hidrologiju.

U slučaju promjene ili pogoršanja stanja nivo vodotoka i akumulacija, te eventualne prijetnje po stanovništvo i materijalna dobra blagovremeno ćemo vas informirati, priopćeno je iz Operativnog centara Civilne zaštite Grada Mostara.

FENA

16.05.2019 u 11:39