U Mostaru održan sastanak o porodiljskim naknadama s donositeljima odluka

U Mostaru je u organizaciji Udruge "Žene ženama", održan sastanak nevladinog i vladinog sektora, na kojem se razgovaralo o nejednakom tretmanu porodilja od županije do županije u Federaciji BiH.

1/4
Cilj održanog sastanka je bilo iznalaženje rješenja za otklanjanje različitih postupanja u oblasti porodljskih-roditeljskih naknada u Federaciji BIH, s posebnim osvrtom na HNŽ, gdje je donošenje zakona još u proceduri.

Sastanku su nazočili predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnici organizacija civilnog društva, ombudsmeni i mediji.

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurešić rekao je da je "u pripremi prednacrt federalnog zakona o potpori obiljtelji sa djecom kojim će se urediti dva osnovna prava na razini Federacije BiH a to su: pravo na dječiji dodatak i pravo na novčanu nadoknadu za nezaposlene porodilje".

"Što se tiče prava na naknadu zaposlenim porodiljama, prijedlog zakonskog rješenja će ići u smjeru reintegriranja ovog prava u sistem prava iz radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja", rekao je Jurešić.

Predsjednica udruge "Žene ženama" Memnuna Zvizdić kazala je na sastanku da je ta udruga sa deset suradničkih organizacija u FBiH, prikupilo preko 13.000 potpisa građana koji zahtijevaju da se ovo pitanje riješi i da se ujednače naknade za sve porodilje na području Federacije BiH.

Zvizdić smatra da se pitanje naknada zaposlenim porodiljama treba integrirati u pravo iz radnog odnosa, a ne tretirati ih kao socijalnu kategoriju, dok nezaposlene porodilje treba nastaviti tretirati u sustavu socijalne zaštite.

Pomoćnica ministra u ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ Janja Milinković rekla je da najprije treba definirati šta se podrazumijeva pod socijalnom potporom i dodala da je u ovom slučaju riječ o "obiteljskoj politici, te da treba napraviti razliku između obiteljske i demografske politike".

"Govorimo o socijalnoj zaštiti najugroženijih kategorija, a to su žene i djeca. Novi zakon o potpori obitelji sa djecom treba da se fokusira na borbu protiv siromaštva i socijalnu inkluziju", rekla je Milinković.

Zastupnica Skupštine HNŽ Vesna Saradžić, podsjetila je da je federalni zakon o obitelji sa djecom usvojen 1999. godine te da je bio rok 90 dana da se uskladi sa županijskim  zakonima.

"Mi nemamo odgovor zašto 18 godina nije usklađen federalni zakon sa županijskim  zakonima. Ne možemo napraviti iskorak ako nećemo jasno reći ko je odgovoran za probleme koji su nas doveli do ovdje gdje smo sada", rekla je Saradžić.

Sastanak u Mostaru održan uz podršku USAID u okviru CSSP programa, u sUradnji sa Udrugom "Forma F" iz Mostara.


Podsjećamo, zakonom o radu Federacije BiH utvrđeno je da žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju do jedne godine, dok se visina porodiljskih nakada utvrđuje propisima kantona.

Porodilje zaposlene u javnom sektoru u cijeloj Federaciji bIH primaju porodiljske naknade u 100 postotnom iznosu njihovih prosječnih plaća, dok porodilje zaposlene u realnom i privatnom sektoru primaju naknade od 50-90 posto visine prosječne plate ili ne primaju naknade nikako.

21.04.2017 u 07:13