Mostar: Radionica na temu Razvoj turističkog proizvoda kroz korištenje lokalnih resursa

28.04.2015

U okviru Projekta za razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine i zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini koji provodi...

...Japanska agencija za međunarodnu suradnju (JICA) organizira se niz predavanja i radionica sudionicima koji su na direktan ili indirektan način uključeni u turizam. U prethodnom periodu održavale su se radionice i Okrugli stolovi akterima i pružateljima usluga u sektoru turizma, kako bi se poboljšao cjelokupni imidž Hercegovine kao turističke destinacije kroz upoznavanje i što bolju prezentaciju njenih resursa.

Kao sljedeći korak u ovome Projektu, gosp. Masato Kuroda, stručnjak za kreiranje turističkog proizvoda, planira educirati mlade generacije kao buduće nositelje razvoja turizma u Hercegovini. Radionice na temu „Razvoj turističkog proizvoda kroz korištenje lokalnih resursa" održat će se u amfiteatru Ekonomskog fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u sklopu kolegija Osnove menadžmenta (i Poduzetništvo) i to sljedećim redoslijedom:

· Prva radionica na temu „Stvaranje ideje" ; 28.4.2015.; 10:15

· Druga radionica na temu „Metode razvoja novih proizvoda"; 5.4.2015.; 10:15

· Treća radionica na temu „Promocija"; 12.4.2015.; 10:15


loading...