Mostar: Degradacija zemljišta osnovni problem današnjice

U Hotelu Mostar se od 23. do 25.studenog 2015. održava Deveti kongres Udruženja za proučavanje tla u BiH...

...o temi „Zaštita tla kao čimbenika održivoga razvitka ruralnih područja i unapređivanja životne sredine". Otvaranju Kongresa nazočio je predsjednik Vlade HNŽ dr.sc. Nevenko Herceg kazavši „Vlada Hercegovačko-neretvanske županije posvetit će pozornost savjetima i preporukama koje dolaze iz znanstvene i stručne zajednice i odluke temeljiti na prepoznavanju vrijednosti koje tlo i drugi prirodni resursi kao što su voda i zrak, imaju za naš naraštaj i naraštaje koji dolaze".

Na važnost prirodnih resursa kroz analizu pedološkog pokrova na osjetljivom krškom reljefu Hercegovine ukazali su sudionici sa Sveučilišta u Mostaru, doc. dr. sc. Mirjana Milićević i prof. dr. sc. Radica Ćorić radom „Analiza reljefa i pedološkog pokrova na području ŽZH u Federaciji BiH". Najveći broj radova obuhvatio je problematiku degradacije zemljišta kao osnovnog problema današnjice u široj regiji i na području Bosne i Hercegovine. Kongresom se, u Svjetskoj godini tla, želi ukazati na nedovoljnu razinu zaštite tla, podići svijest o tom bitnom prirodnom resursu, te doprinijeti unapređenju životne sredine. S tim ciljem ovaj skup je podržalo preko stotinu sudionika s više od pedeset radova znanstvenika iz deset zemlja.

25.11.2015 u 21:46