KVESIĆ: U našoj bolnici ima korupcije

MOSTAR - Dakako da ima korupcije u bolnicama pa tako i u našoj. Netko između nas uzima novac ljudima i samim tim smo svi mi zdravstveni djelatnici pošpricani “crnom bojom”. To je ono što vrijeđa nas liječnike koji radimo svoj posao časno i pošteno, a za male plaće, kazao je ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar dr. Ante Kvesić prilikom jučerašnjeg potpisivanja memoranduma zajedničke suradnje u borbi protiv korupcije u zdravstvu s nevladinom organizacijom Centri civilnih inicijativa.

U bolnicu s kuvertom

Kazao je da su, otkad je on na čelu ove medicinske ustanove, bile tek dvije prijave protiv zdravstvenih radnika koji su primali mito. 

- U dva slučaja smo imali pismenu prijavu na koju smo reagirali disciplinskim mjerama. Tako mali broj prijava vjerojatno proizlazi zbog straha ljudi da prijave liječnika. Na svaku službenu prijavu gdje se čovjek potpiše mi ćemo reagirati, ja kao ravnatelj u okviru svojih ovlasti, a prijavu ćemo uputiti i nadležnim sudskim tijelima, kazao je Kvesić, pozvavši ovom prilikom građane da prijavljuju one zdravstvene djelatnike koji uzimaju i traže novac.

- Na taj način bi se otkrilo tko, koliko i zašto uzima novac od pacijenata kako bismo zaštitili one koji ne uzimaju, jer uvjeren sam da nas je većina takvih, kazao je Kvesić. Pojasnio je kako postoji percepcija da, kad čovjek pođe u bolnicu, treba ponijeti kuvertu, zbog čega, navodi Kvesić, trpe svi.

- Na sitnom novcu se pravi problem i pravimo ružnu sliku o nama i bolnici i siguran sam da ovo govorim u ime barem 80 posto liječnika u ovoj bolnici, kazao je Kvesić,
dodavši kako je pravi smisao akcije u koju su krenuli zajedno s CCI-jom da ljudi shvate kako ni u kojem slučaju ne daju novac jer, samim tim, isti zakonski prekršaj čine kao i oni koji isti primaju.

Prema istraživanjima, koje je prošlog mjeseca uradio CCI, 60 posto bh. građana vjeruje da je korupcija u zdravstvu prisutna.

- Kao glavne razloge korupcije građani navode nedostatak transparentnosti i odgovornosti u zdravstvenim ustanovama te naviku građana da daju mito zdravstvenim radnicima. U isto vrijeme 45 posto građana u BiH nije upoznato sa svojim pravima koja proističu iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, kazao je Dario Jovanović, koordinator kampanje CCI-ja dodavši kako je, ipak, unatoč ovim poražavajućim podacima, 60 posto ispitanika u BiH zadovoljno zdravstvenim uslugama u ovoj zemlji.

- Shodno tome, glavni cilj kampanje bio bi iznalaženje sustavnih rješenja kojima će se zaštiti prava pacijenata, zaštititi humana profesija liječnika i dignitet zdravstvene prakse uopće, dodao je Jovanović.

Prava pacijenta i dignitet liječnika

Izvršni direktor CCI-ja Zlatan Ohranović je kazao kako je cilj memoranduma, koji su potpisali sa Sveučilišnom bolnicom Mostar, ali i s drugim bh. zdravstvenim ustanovama, doprinijeti iznalaženju sustavnih rješenja kojim će se zaštititi prava pacijenata, dignitet liječničke prakse te umanjiti prisutnost korupcije ili percepcije o korupciji u zdravstvu. Naveo je kako je jedno od takvih rješenja i donošenje pravilnika o prevenciji i borbi protiv korupcije u svim zdravstvenim ustanovama u BiH, što je u skladu s odredbama strategije za borbu protiv korupcije BiH 2009. - 2014.
- Vrlo je bitno da poboljšamo položaj prava pacijenata, da vratimo dostojanstvo pacijentima koje zaslužuju, ali da ujedno vratimo dostojanstvo zdravstvenim djelatnicima i da poboljšamo njihovu poziciju u društvu, kazao je Ohranović.

Osam zdravstvenih ustanova

Osim sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, memorandum o suradnji u borbi protiv korupcije u zdravstvu, CCI je jučer potpisao i s regionalnim Medicinskim centrom "Dr. Safet Mujić". Osim ove dvije ustanove, suradnja je potpisana i s Općom bolnicom "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, Županijskom bolnicom Zenica. Sljedećih dana memorandum će potpisati i s Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, Kliničkim centrom Banja Luka, Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i Centrom za srce BiH Tuzla.

Piše: Ivana Previšić / dnevni-list.ba