Doma zdravlja Mostar: poziv na svečano obilježavanje početka rada Službe kućne njege

Poštovani građani Mostara korisnici usluga Doma zdravlja Mostar pozivate se na svečano obilježavanje početka rada Službe kućne njege Doma zdravlja Mostar.

Svečano obilježavanje će se održati u krugu Doma zdravlja Mostar, ulica Hrvatskih branitelja bb u četvrtak, 23. rujna 2010 godine sa početkom u 13,00 sati.

Sa poštovanjem Ravnatelj Dr. Davor Pehar, spec epidemiolog

22.09.2010 u 07:15