Demanti na oglašavanje predstavnika Sindikata liječnika i stomatologa HNŽ

Predsjednici NSZ SKB Mostar i NSSZZ HNŽ/K dana 26.2.2017. godine potpisali su Protokol o vođenju pregovora sa ...

... Vladom HNŽ/K, dok je Sindikat liječnika i stomatologa HNŽ/K odbio potpisati ovaj protokoli. Vlada HNŽ/K se izjasnila da podržava jedinstven kolektivni ugovor za sve radnike u zdravstvenim institucijama u HNŽ/K te naglasila da se opredijelila za zajedničke pregovore sa sva 3 sindikata u HNŽ/K što predstavnicima Sindikata liječnika i stomatologa HNŽ/K ne odgovara te oni i dalje insistiraju na odvojenim pregovorima i posebnom kolektivnom ugovoru za njih.

U izjavi za medije predstavnici Sindikata liječnika i stomatologa HNŽ/K tvrde da dijaloga nije bilo, a u isto vrijeme optužuju predstavnike naša dva sindikata za „teške riječi", pa se pitamo kako je moguće da su pale teške riječi ako nije bilo dijaloga?
Pretpostavljamo da je kao teške riječi Sindikat liječnika doživio upit „Imaju li liječnici nekakve skrivene namjere želeći potpisati poseban kolektivni ugovor?" te „Zašto su u proteklim godinama bili nezainteresirani za aktivniji angažman i djelovanje u okviru naša dva sindikata čiji su i oni bili članovi donedavno?" Navedeni upiti su prema našem mišljenju samo oblik iskrene i otvorene komunikacije svih uključenih strana u svrhu pojašnjenja trenutnog stanja.

Nepotpisivanje Protokola i prijetnje štrajkom i ostale negativne konotacije, samo produžavaju agoniju i štete svim uposlenim u zdravstvu. Nadamo se da su toga svjesni i predstavnici Sindikata liječnika i stomatologa HNŽ/K.

Vođeni jedinstvom i solidarnošću, kao osnovnim sindikalnim načelima, slažemo se sa odlukom Vlade HNŽ/K i tražimo jedan kolektivni ugovor, jer su svi uposlenici u zdravstvu u jednako teškom položaju.

Smatramo da kroz normalan dijalog i razgovor možemo brže i bolje doći do željenog cilja, a za dobrobit svih djelatnika u zdravstvu.

NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA 
ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU HNŽ/K

Tagovi: demant
27.02.2018 u 15:28