Izgradnja kanalizacije za Međugorje i Bijakoviće

21.02.2013

U sklopu izgradnje prve faze kanalizacijskog sustava općine Čitluk još 2008. u Potpolju je izgrađen i svečano u rad pušten uređaj za pročišćavanje fekalijskih i ostalih otpadnih voda za naseljeno mjesto Čitluk, koji je jedan od najsuvremenijih uređaja te vrste u BiH.

Krajem rujna prošle godina djelatnici HP Investing Mostar počeli su izvoditi radove na gradnji druge faze kanalizacijskog sustava, koji se prvenstveno odnose na gradnju kanalizacije za Međugorje i Bijakoviće.

Radovi na tom značajnom projektu u punom su jeku, a obuhvaćaju gradnju snažne crpne postaje u Međugorju koja će otpadne vode i fekalije potiskivati kroz budući visokotlačni od Međugorja sve do novog pročistača otpadnih voda koji se također već gradi pokraj postojećeg čitlučkog pročistača u Potpolju. Ukupna vrijednost pročistača, visokotlačnog kolektora i crpne postaje procijenjena je na četiri mil. KM, od čega je dva mil. KM nepovratno osigurala Europska komisija iz IPA fonda, a isto toliko i općina Čitluk. Naime, EK je prepoznala projekt kanalizacijskog sustava i za to odobrila mil. eura nepovratnih sredstava, ali pod uvjetom da općina za tu svrhu osigura dodatnih mil. eura. Kako bi se taj projekt u mogao realizirati, u proračunu općine Čitluk za 2012. za tu je svrhu predviđeno 550.000 KM. Uz to, vijećnici OV također su donijeli odluku o prihvaćanju kredita Europske investicijske banke za projekt vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda u FBiH u iznosu od 1,200.000 KM kojima će se financirati projekt izgradnje kolektora otpadnih voda u Međugorju i Bijakovićima. Kredit je odobren na rok od 25 godina, s grace razdobljem od šest godina i po povoljnim kamatnim stopama. Na taj način su se osigurala sredstva pa je u rujnu prošle godine počela gradnja međugorske kanalizacije. Dugoročno je planirano sva naselja spojiti na kanalizacijski sustav.

vecernji.ba


loading...