Osvrt na duhovni i materijalni rad u župi Humac kroz prošle 4 godine

Kroz prošle četiri godine uz Božju pomoć i vašu potporu učinjeno je onoliko koliko je bilo moguće. DUHOVNA SKRB - Uz redoviti pastoralni rad u župi – krštenja, sprovodi, vjenčanja, pohod bolesnicima, ispovijed kroz cijelu godinu, vjeronauk u školi i crkvi, tečaj priprave za brak, te rad s ministrantima, zborovima, Framom, Trećim redom, prvopričesnicima, krizmanicima, itd. – nastojalo se kroz duhovne obnove rasti i sazrijevati u vjeri.

Kroz Trodnevnice i druge pobožnosti po našim crkvama povodom određenih blagdanskih slavlja nastoji se obogatiti duhovni život u župi. Nedjeljom i blagdanima u većini naših crkava pjevaju zborovi uveličavajući tako sveta misna slavlja. Župa ima svoj tjedni listić radi boljeg informiranja vjernika o svemu što se događa u župi. Svakog petka na radio postaji Ljubuški u 16 sati kao i nedjeljom u 8 sati ide vjerska emisija, osobito za stare i nemoćne koji ne mogu ići na svetu misu.

MATERIJALNA BRIGA ZA OBJEKTE - Uz pastoralni i duhovni rad mnogo se radilo i na obnovi samostanskih i župnih objekata. U tijeku je obnova stare crkve na Humcu. Obnova ide polako svom kraju. Učinjeni su također mnogi zahvati na novoj crkvi na Humcu (klupe, razglas, tabernakul, kamenice za vodu, opremljena sakristija i dr.) kao i samom samostanu. U LJUBUŠKOM je u kući uređen uredski prostor za potrebe vjernika, osposobljena još jedna učionica, te je izvršen zahvat na prostoru oko crkve s spomenikom fra Lovri Šitoviću, klupe za pjevače i manji zahvati u samoj crkvi. Na MOSTARSKIM VRATIMA su postavljene klupe u crkvi. Na CERNU je uređen okoliš-kameni zid. Na KRVNICI je napravljena mrtvačnica te je dovršen zid oko groblja. Na NOVOM GROBLJU u Radišićima su u tijeku radovi. U LISICAMA je započeto proširenje groblja, a na crkvi su postavljeni novi otvori, namještaj za sakristiju, elektrificirano zvono, fasada na crkvi i učinjeni još manji zahvati. U CRVENOM GRMU je postavljena kocka oko crkve, te je doveden asfalt od glavne ceste do crkve, a uskoro započinje rekonstrucija krova na crkvi i postavljanje novih otvora. Također je u planu skoro dovršenje mrtvačnice na groblju KUKAVICE. Projekt je zgotovljen, a radovi će započeti što prije bude moguće. U PROLOGU je postavljen razglas i planira se rekonstrukcija crkve. Na HARDOMILJU se uređuje zvonik od kamena i planira se postaviti spomenik pokojnim braniteljima i civilima. Na BIJAČI je napravljena nova kapela. U crkvi na ZVIRIĆIMA je postavljen razglas, a već postoji idejni i izvedbeni projekt za obnovu crkve. Radovi će započeti kad to bude moguće. Uz sve ove nabrojene i još mnoge nenabrojene materijalne pothvate u župi nastojalo se olakšati i roditeljima izdatke za pojedina slavlja njihove djece. Tako se za prvopričesnike sašilo haljine tako da prvopričesnici svake godine u zajedničkim haljinama pristupaju prvi put na svetu pričest.

KARITATIVNI RAD - Uz duhovnu i materijalnu brigu za župu, vodi se briga za potrebne i siromašne u župi. U tu svrhu ustanovljena je i Udruga volontera sv. Ante kako bi se što bolje skrbilo za potrebne. Kroz nešto više od godinu dana svoga djelovanja Udruga je nastojala pomoći koliko je bilo to moguće. Zahvaljujući dobrim ljudima Udruga je u kratkom vremenu postigla zavidne rezultate. Uz jednokratnu pomoć za blagdane Božića, Uskrsa i sv. Antu Udruga je djelovala kroz cijelu godinu izlazeći u susret onima koji su tražili pomoć te skrbila na različite načine za stare i nemoćne uređujući obiteljske domove i vodeći brigu o samim osobama. Izvršeno je nekoliko zahvata na pojedinim kućama u župi. Zasigurno, najveći projekt na koji se Udruga odvažila je nova kuća obitelji u našoj župi pod geslom „Načinimo dostojan stan našoj obitelji“. Udruga uz pomoć cijele župne zajednice organizirano nastavlja djelovati nastojeći djelima ljubavi ublažiti materijalne poteškoće pojedinih župljana.

KULTURNI RAD u župi odvija se kroz razne tribine o različitim aktualnim temama u Crkvi i društvu. Uz već postojeća kulturno-umjetnička društa na području župe pokušat ćemo ustanoviti društva i u podružnim crkvama-mjestima. Uz postojeće društvo u Radišićima  uskoro bi trebali započeti svoj rad društva u Crvenom Grm, Prologu, Hardomilju, Zvirićima…

Na svemu ovome smo zahvalni dragom BOGU i VAMA, svojim župljanima.

franjevci-humac.info/ljportal