Aktivan požar u mjesto Ljesovina kod Konjica

Aktivan požar u mjesto Ljesovina kod Konjica

19.07.2017. Velike vrućine, ali i vjetar omogućavaju i širenje požara po Hercegovini. Na sreću požari su aktivni na dijelovima koji su dosta udaljeni od stambenih objekata.