EP HZHB: Natječaj za stipendiranje studenata u akademskoj 2011./12.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija... ...edovitim studentima u akademskoj 2011/2012. godini. Dodijelit će se 40 (četrdeset) stipendija redovitim studentima elektrotehničkog fakulteta, a uvjete natječaja pročitajte u nastavku vijesti.

I.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar objavljuje Natječaj za dodjelu 40 (četrdeset) stipendija redovitim studentima elektrotehničkog fakulteta.

II.

Pravo na sudjelovanje na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti fakulteta iz točke I. ovog Natječaja koji su državljani BiH i koji imaju prebivalište na području općina na kojima Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar obavlja djelatnost, te studenti koji ne primaju stipendiju od drugog davatelja stipendije.

Kriteriji na temelju kojih će se vršiti dodjela stipendija su:
1. uspjeh (prosjek ocjena)
2. socijalni i materijalni uvjeti

III.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Uvjerenje o upisu u tekuću godinu studija (akademsku 2011/2012.),
2. Ovjeren prijepis ocjena s prethodnih godina studija;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Potvrda o prebivalištu izdana od CIPS-a;
5. Izjava da nije korisnik stipendije ili pomoći;
6. Dokaze o socijalnom i materijalnom statusu:
a) da nema jednog ili oba roditelja;
b) da je dijete vojnih ili civilnih žrtava rata s najmanje 50% oštećenja organizma;
c) da je dijete čiji je roditelj 100%-tni invalid;
d) da je u zajedničkom kućanstvu na redovitom školovanju troje ili više djece;
e) o ukupnim primanjima roditelja odnosno skrbnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva;
f) o članovima zajedničkog kućanstva ovjerene od nadležnog općinskog organa.

IV.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od sljedećeg dana od objavljivanja Natječaja.
Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu:
Javno poduzeće 'Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne' d.d. Mostar, Ulica dr. Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar (s naznakom: Natječaj za stipendiranje). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
4.11.2011