Uspostava i zamjena zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica

31.01.2019

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Bijakovići i Vionica po novoj izmjeri, a koje odgovaraju nekretninama upisanim u katastarskoj općini SP Šurmanci po staroj izmjeri, da to svoje pravo prijave (...) podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška, navodi se u pozivu Općinskog suda u Čitluku.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Dobivanjem rješenja o upisu prava i njegovim provođenjem u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava.

Zato su iz Suda pozvali sve zainteresirane da prijave svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku. Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru Projekta registracije nekretnina će se provoditi bez naplate sudskih pristojbi.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te osobna predaja podnesaka sa dokumentacijom moguća je u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čitluku na adresi: Kralja Tomislava 75, svakim radnim danom od 09 do 14 sati.

Podneske je moguće dostaviti i putem pošte na adresu: Općinski sud u Čitluku, Zemljišnoknjižni ured, Kralja Tomislava 75, 88 260 Čitluk.


loading...