Akcija spašavanja planinara u V.Kuku na Čvrsnici

27.07.2018

Na poziv policije GSSuBiH pokreće akciju spašavanja planinara u V.Kuku na Čvrsnici koji je pokušao da prođe via-feratu u V.Kuku.

Spasilački timovi GSS Jablanica, GSS Mostar i HGSS Mostar kreću prema području Dive Grabovice gdje se nalazi planinar koji je izgubio stazu u stjenovitom području i zapenjao se u alpinističkoj smjeri, bez opreme i sam. On nije povrijeđen, u dobrom je stanju, ali je zapeo u situaciju gdje ne može ni gore niti sići sam prema dolje bez pomoći GSSa.

Spasilačkim timovima treba najmajne 2h. da stignu do njega.

loading...