#Župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista

Mostar: Radovi na crkvi Župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista

Mostar: Radovi na crkvi Župe sv. Ivana Apostola i Evanđelista

Župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista nalazi se u mostarskom naselju Centar 2.