#Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Pogledajte rezultate Natječaja za smještaj studenata u Studentski centar Mostar

Pogledajte rezultate Natječaja za smještaj studenata u Studentski centar Mostar

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru objavio je rang listu studenata viših godina koji su se prijavili za smještaj za akademsku 2019./2020.…