Molitva oslobođenja za duše u Čistilištu

O, preljubljeni i preslatki Isuse Kriste, predajem se u Tvoje svete ruke i u Srce Presvetog Trojstva, sada i za svu vječnost.Predajem se u duboke…