FUP nastavio akciju pretresom na 23 lokacije

FUP nastavio akciju pretresom na 23 lokacije
Hercegovina.info

Nastavljajućii aktivnosti na realizaciji operativno taktičke akcije kodnog naziva 'Fenix', policijski službenici Federalne uprave policije i Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Sarajevo u suradnji sa pripadnicima Minsiratsrva unutarnjih poslova Republike Srpske, pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Županije Sarajevo od ranih jatarnjih sati 24.7.2020. godine, poduzimaju službene radnje pretresanja na području Županije Sarajevo i Istočno Sarajevo.

Vezano za navedeno, a na osnovu Narebi nadležnog Suda, policijski službenici vrše pretrese na 16 lokacija na području Županije Sarajevo i sedam pretresa na području Istočnog Sarajeva, u cilju dokumentiranja i dokazivanja izvršenja krivičnih djela 'Udruživanje radi činjenja krivičnih djela' iz člana 340., a u vezi s krivičnim djelima 'Prijevara' iz člana 294., 'Krivotvorenje isprava' iz člana 373., 'Utaja' iz člana 290., 'Zloupotreba položaja ili ovlaštenja' iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Do sada je prilikom pretresa pronađena i privremeno oduzeta dokumentacija koja se može dovesti u vezu izvršenja navedenih krivičnih djela, te određena količina narkotičkih sredstava.

Podsjećamo, u sklopu akcije 'Fenix' dana 23.7.200. godine izvršeni su pretresi na 18 lokacija na području Županije Sarajevo kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji će biti korišteni kao dokaz u krivičnom postupku, dok je u ranijem periodu oduzeto više motornih vozila koja su bila predmet izvršenja navedenih krivičnih djela.

Službenici Federalne uprave policije i Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Sarajevo u narednom periodu nastavljaju rad, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje FUP-e.