Policijski službenici u uniformi mogu imati bradu

brada
brada
... Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da član 1. stav 1. tačka 7. izmjena Pravilnika o nošenju uniforme od 30. siječnja 2017. godine, koji je donio direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, u dijelu koji glasi: „Policijski službenici kada su u uniformi brada im mora biti obrijana" nije u skladu sa članom II/3.f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8. i 9. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud je u skladu sa članom 61. stav (2) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuo član 1. stav 1. tačka 7. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o nošenju uniforme broj 17-07-02-1161-7/06 od 30. siječnja 2017. godine, koji je donio direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, u dijelu koji glasi: „Policijski službenici kada su u uniformi brada im mora biti obrijana" jer je zaključio da su apsolutnom zabranom nošenja brade policijskim službenicima Granične policije BiH dok su u uniformi prekršeni pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantirani članom II/3.f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8. i 9. Europske konvencije budući da sporna mjera ne slijedi opće ciljeve propisane stavom 2. čl. 8. i 9. Europske konvencije.

Ukinuti član 1. stav 1. točka 7. Pravilnika prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".