Mostarsko sveučilište otvara stomatološku i ginekološku ordinaciju

...Ulica Matice Hrvatske bb., prenosi studentski portal pogled.ba.

Projekt u iznosu od 80.000 kn je financirala Vlada Republike Hrvatske. BiH je jedina zemlja u ovom djelu Europe koja je omogućila studentima ovakve beneficije.

„Posebno bih istaknula dr. Davora Pehara koji je preuzeo najveći teret oko realizacije projekta, rektora prof. dr. Vladu Majstorovića ali i neizostavno hvala prof. dr. Milenku Obadu, dekanu Fakulteta strojarstva i računarstva koji je ustupio prostorije za ambulantu.“ izjavila je Tonka  Krešić, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.

Dodala je kako je Studentski zbor jedina studentska organizacija koja je pitanje zdravstvene zaštite preuzela na sebe.

Podsjećamo, prije pola godine počela je sa radom studentska ambulanta liječnika opće prakse kao i psihološko savjetovalište za sve studente  Sveučilišta. U psihološkom savjetovalištu radi specijalista traumatske psihologije Marko Romić, educiran za savjetodavni i psihoterapijski rad prema kognitivni-bihevioralnom metodu.

Radno vrijeme je od 13.00 do19.00 sati svim radnim danima.

Pregledi za studente su besplatni.