Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru promovirao 88 diplomanata