Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika | Hercegovina.Info

Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika

Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika
Održana komemoracija u Krnjeuši u povodu 78. obljetnice stradanja župnika Krešimira Barišića i više od 240 Hrvata katolika