I B KEM d.o.o INDUSTRIJA BOJA I KEMIKALIJA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU BOJA | Hercegovina.Info

I B KEM d.o.o INDUSTRIJA BOJA I KEMIKALIJA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU BOJA

Adresa LIVADARSKA 20
PTT 40305
Mjesto Nedelišće
MB 694622