I.B.D. d.o.o. ZA TRGOVINU I GRAÐEVINARSTVO

Adresa Štefanićeva 1
PTT 10000
Mjesto Grad Zagreb
MB 224405