NEPOTREBNI I NEZAKONITI SMJEŠTAJ Došlo vrijeme da se plate karantene, izaći će nas k’o u Makarskoj, dobro malo manje

NEPOTREBNI I NEZAKONITI SMJEŠTAJ Došlo vrijeme da se plate karantene, izaći će nas k’o u Makarskoj, dobro malo manje
hercegovina.info

Sjećate li se priče o karantenama. Jedno vrijeme žitelji Federacije umjesto u samoizolaciju vlastitih domova smještani su u karantene.

E sad je došlo vrijeme da se taj u potpunosti nepotreban, sulud i nezakonit smještaj plati. Izaći će nas(proračunske punitelje) skoro kao u Makarskoj, dobro malo manje.

Evo što je na tu temu rečeno na današnjoj sjednici federalne Vlade:

“S ciljem realizacije dijela zaključaka sa sjednice od 16.4.2020. godine, Vlada FBiH danas je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva zdravstva i prihvatila Prijedlog ugovora o reguliranju međusobnih prava i obaveza koje se odnose na uspostavu i korištenje karantina na području županija u uvjetima važenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće uzrokovane koronavirusom (COVID-19) u FBiH. Ovaj dokument bit će temelj za zaključivanje pojedinačnih ugovora s vladama županija.

Pošto su Federalna i županijske vlade ugovorne strane, ne mogu biti vlasnici objekata koji su vladama županije iznajmili objekte za potrebe karantina.

Zakonom o izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2020. godinu su na poziciji Federalnog ministarstva zdravstva predviđena sredstva za troškove karantena u Federaciji BiH u uvjetima COVID-19, te je utvrđen iznos od maksimalno 50 KM po osobi dnevno na ime troškova objekta karantina. To ograničenje ne odnosi se na troškove ishrane i liječenja osoba u karantinu koji će biti plaćani na temelju stvarno nastalih troškova.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da joj, na osnovu pojedinačnih odluka vlada županije (ukupno 1.230 osoba smještenih u karantin i procijenjenih 877.196 KM potrebnih za ove troškove), dostavi pojedinačne ugovore o reguliranju međusobnih prava i obaveza, uz obavezno mišljenje Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva financija, kao i mišljenje Federalnog pravobraniteljstva”.